Een gekke wereld

Degenen die vandaag de dag leven, kunnen zich afvragen of wat er om hen heen gebeurt wel normaal is. Alles wat we om ons heen zien, kan onze hersenen doen werken of verslaan met domheid. Veel dingen kunnen we niet meer als “normaal” beschouwen.

Als kinderen groeiden wij op met regels en gebruiken en hoorden wij respect te hebben voor ouderen. Vandaag is alle respect verdwenen en is er geen plaats voor rang of stand.

The Blue Marble, de meest gebruikte foto van de Aarde, gemaakt tijdens de Apollo 17-missie in 1972

We mogen niet blind zijn voor wat er op deze planeet aarde gebeurt. We moeten zien hoe alles wordt gemanipuleerd en hoe informatie zo lang mogelijk wordt verdraaid of voor het publiek verborgen wordt gehouden.

Diegenen die in bepaalde gebieden heersen willen nog meer land veroveren en mensen onder controle houden. Hiertoe gebruiken zij allerlei leugens en manipuleren de media om zoveel mogelijk desinformatie en propaganda de wereld in te sturen.

Het is aan de burger gelegen om na te gaan wat er verteld wordt, wel degelijk zo is. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het vergaren van nieuwsvoering en hoe dat te interpreteren.

Het is belangrijk dat wij altijd nagaan of datgene wat tot onze oren komt wel juist is en geen geregelde misleiding is.

Wij moeten er ons bewust van zijn dat hoe dichter wij bij de eindtijd zullen komen, hoe meer deze wereld vervormd en verwrocht zal geraken. Naar de tijd van het einde naderbij komt zullen de tegenstanders van God zich heftiger gaan gedragen en hun uiterste best doen om de wereld naar zich toe te trekken. Zij die gelovig zijn zullen dan sterk in hun schoenen moeten staan en voorbereid moeten zijn op de onzienlijk woeste tijden die er vast en zeker gaan aankomen.

De berichten die hier op deze site zullen verschijnen willen een beeld scheppen van wat er werkelijk gaande is. Er zal gepoogd worden de valse berichten te ontluisteren en de waarheid aan het licht te brengen.

 

Ik wens u veel leesplezier en verder een onderzoekende blik.

++

Aanverwant

 1. Er is geen dief als een slecht boek
 2. Een wachter die het zwaard ziet komen
 3. Bepaalde Naties spelen een erg gevaarlijk pokerspel
 4. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen
 5. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 6. Laat je niet misleiden in deze feestperiode
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

+++

Gerelateerd

 1. In de lucht zwevende nonsens
 2. De nieuwe kleren van de keizer.
 3. Geloofsverval Neem Toe
 4. Facebook wissen?
 5. Als we niets doen, worden we gedaan…
 6. Hoe Pierre Capel ons misleidt
Advertisement

2 thoughts on “Een gekke wereld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s